Huisregels

De Huisregels zijn er om uw verblijf bij Aqua Acacia aangenaam en comfortabel te maken. Bij afwijking van de regels kan u per direct de toegang tot onze sauna’s ontzegd worden. Bedankt voor uw begrip en veel badplezier toegewenst.

  • Waarschuw de aanwezige medewerker bij problemen van welke aard dan ook
  • Bij reservering betaalt u vooraf 50% van het door u gehuurde complex. De resterende 50% betaalt u aan de balie voordat u de sauna betreedt
  • Het is absoluut verboden om afluister of opname apparatuur achter te laten in de privé ruimten. Er wordt na elke bezoek preventief gecontroleerd op dergelijke apparatuur. Bij ontdekking van dergelijke apparatuur melden wij dit direct bij de politie.
  • Voor het betreden van het jacuzzi dient u eerst een douche te nemen
  • Laat de sauna schoon achter. Afval dient gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde prullenbakken
  • Bezoekers met open wonden of besmettelijke ziekten worden niet toegelaten in de sauna
  • Aqua Acacia is niet aansprakelijk voor verloren of verdwenen bezittingen, ongevallen, lichamelijke of materiële schade of foutief gebruik van de faciliteiten en zal dus niet in gebreke kunnen worden gesteld. Aqua Acacia is ook niet verplicht een schadevergoeding te betalen
  • Bij niet (tijdige) afzegging van uw reservering of niet op komen dagen, brengen wij 50% van de prijs in rekening
  • Bij overschrijding van de aan u beschikbaar gestelde tijd berekent Aqua Acacia deze aan u door. Er vindt geen teruggave van het door u betaalde plaats bij te laat komen of eerder weg gaan
  • U dient ten aller tijd de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen. U bent daarbij verantwoordelijk voor uw eigen gedrag. Bij het niet naleven van deze huisregels, dronkenschap, ordeverstoring of aanstootgevendheid wordt u per direct de toegang tot Aqua Acacia ontzegd